proclaimer

Er is uiterste zorg besteed aan de samenstelling van deze website. U bent zelf verantwoordelijk voor keuzes die u maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. U kunt aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden. proSAAM spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, en is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Mocht er iets staan wat niet klopt, dan zouden wij het fijn vinden als u contact opneemt. Dit kan door het sturen van een e-mail.

proclaimerintellectueel eigendom

De inhoud van deze website, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij proSAAM of  licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door uzelf worden gebruikt. Het is niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht. U kunt wel geïnteresseerden wijzen naar onze website.

gelinkte internetwebsites

Websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen zijn toegevoegd als voorbeeld of aanvulling op de tekst, en voor het gemak en informatie  van de gebruiker. Wij ga ervan uit dat de informatie en inhoud van die gelinkte websites klopt. Hier kunnen geen rechten aan verleend worden. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website op enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

aansprakelijkheid

proSAAM spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, en is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Mocht er iets wat niet klopt, dan zouden wij het fijn vinden als u contact met ons opneemt. Dit kan via het contactformulier.

privacy

proSAAM houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gegevens worden slechts opgeslagen ten behoeve van de organisatie van evenementen en worden veilig opgeslagen.