Extra budget dat is ingezet voor het verlagen van de werkdruk in het basisonderwijs heeft effect. Dat blijkt uit een onderzoek onder bijna zeshonderd leerkrachten in het basisonderwijs, zo meldt onderzoeksbureau Duo.

In februari vorig jaar sloten de vakbonden met de PO-Raad en onderwijsminister Arie Slot het zogenoemde Werkdruk akkoord. Hierdoor heeft elke basisschool in dit schooljaar recht op 155 euro per leerling om de werkdruk te verlagen. De school mag zelf bepalen hoe dit bedrag te besteden.

Een meerderheid van de ondervraagde leerkrachten (63 procent) zegt persoonlijk een (sterk tot enigszins) lagere werkdruk te ervaren door de inzet van dat extra budget. Van de ondervraagden weet 91 procent hoe het extra geld op hun school is of wordt besteed. Een meerderheid (54 procent) zet het in voor extra onderwijsassistenten. Het geld wordt ook gebruikt voor het aantrekken van vakleerkrachten zoals een gymleraar, teamondersteuners en investeringen in betere ict-middelen.

Ondanks de positieve effecten noemt 59 procent van de leerkrachten het extra budget ,,een druppel op een gloeiende plaat”. 49 procent heeft er geen vertrouwen in dat Slob de komende jaren actief zal blijven werken aan het verlagen van de werkdruk, 16 procent heeft daar wel vertrouwen in.

Algemeen dagblad, Binnenlandredactie